Factors Creixement Plaquetari

L’ús del plasma ric en factors de creixement és una tècnica que s’està aplicant en diferents àmbits com l’odontologia, la cirurgia maxil·lofacial, la traumatologia i la medicina estètica. El Departament de Salut, ha considerat la publicació d’unes recomanacions mínimes d’ús d’aquesta tècnica, consensuades amb representants de les societats científiques més representatives de les especialitats mediques que utilitzen el PRP.

L’ús de plasma ric en factors de creixements (PRFC) per la regeneració de teixits es fonamenta en el fet que la seva presència en el lloc afectat accelera la regeneració local mitjançant un mecanisme que reprodueix les etapes fisiològiques inicials de la reparació tissular.

La tècnica terapèutica consisteix en extreure sang del pacient afectat i aïllar-ne els hemo derivats. Llavors, s’ha d’obtenir plasma on hi hagi en suspensió concentrat de plaquetes i de proteïnes plasmàtiques. Aquest plasma ric en factors de creixement és el que s’injecta en la zona lesionada per reduir el temps de reparació.

S’han descrit un gran nombre de mètodes, tots ells amb una primera fase de preparació del plasma ric en plaquetes (PRP), i en una segona fase d’activació que porta a l’agregació plaquetària i a l’alliberació dels factors de creixement per part dels grànuls de les plaquetes.

A la bibliografia trobem diferents maneres de preparar PRP per a us tòpic que van des dels procediments normals de realitzar en un banc de sang fins a d’utilització de tubs i centrifugació.

El mètode en tub que es el emprat en consultes: es treu sang en tubs amb anticoagulant i mitjançant centrifugació diferencial es separen les plaquetes, el circuit és obert (la sang queda en contacte amb l’ambient); per això les manipulacions s’han de fer utilitzant un procediment d’asèpsia.

Escribir comentario

Comentarios: 0