Drenatge Limfàtic (DLM)


És una mobilització manual del sistema limfàtic, d'una forma rítmica suau i seqüencial que es realitza amb la finalitat de desplaçar i redirigir la limfa ( substància que arrossega toxines, gèrmens i cèl·lules de desfet) que es troba estancada ( edema), als territoris limfàtics per la seva evacuació normal cap al torrent venós.

Actua estimulant la circulació dels fluids del cos.


Com funciona?

 El sistema limfàtic forma la seva pròpia circulació en el teixit conjuntiu. La disposició valvular dels conductes limfàtics mantenen la direcció del flux .Quasi tots els teixits corporals  tenen  canals que drenen l’accés de fluid cel·lular i l’absorbeixen .

 

Què passa quan el líquid intersticial queda retingut en el teixit?

 Quant s’acumula substàncies(detritus cel·lulars) i líquid intersticial en els teixits  per sobre de la capacitat  d’absorció dels vasos limfàtics és quant el medi  queda  “inundat” d’una limfa tòxica produint inflamació i en alguns casos edema.

 

Com actua el drenatge limfàtic manual? (...a +QSALUT utilitzem el mètode  del Dr. Vodder.)


Drena, recull, regenera, nodreix els teixits i activa el sistema defensiu!