La hidroteràpia és un tractament que utilitza aigua a diferents temperatures, encara que normalment alterna entre aigua freda i aigua calenta, en forma de bany o dolls d'aigua.
L'aigua calenta dilata el dels vasos sanguinis superficials, sota la pell, afavorint la circulació en diferents zones, mentre que l'aigua a una baixa temperatura ocasiona precisament l'efecte contrari; els vasos sanguinis superficials en si contrauen i la circulació sanguínia interior (en e
ls òrgans) si veu afavorida
 
 
En ocasions s'afegeixen diverses substàncies a l'aigua per potenciar o modificar les seves propietats. La pressió dels dolls d'aigua, i l'efecte hidrocinètic, ens proporcionarà un relaxant massatge en funció dels angles d'incidència, que millorarà la circulació de retorn venosa.

La hidroteràpia és una pràctica utilitzada des de temps remots. Actúa sobre el sistema circulatori i per tant afecta al metabolisme com al Sistema Nerviós.